Home

Welkom op de website van PERFEQTOS!

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of het geven van performance feedback aan ziekenhuizen de kwaliteit van zorg voor met IAT behandelde patiënten verbetert.