Studieprotocol

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of het geven van performance feedback aan ziekenhuizen de kwaliteit van zorg voor met IAT behandelde patiënten verbetert.

PERFEQTOS is een stepped-wedge cluster gerandomiseerde studie. Dit houdt in dat alle ziekenhuizen starten in de controlearm. Elke 6 maanden zullen er 3-4 ziekenhuizen worden gerandomiseerd om van de controlearm over te gaan naar de interventiearm. Dit gaat door tot alle ziekenhuizen zijn geswitcht naar de interventiearm. Alleen tijdens de periode in de interventiearm ontvangt het ziekenhuis performance feedback. De performance feedback bestaat uit 3 maandelijkse overzichten (via een dashboard) met informatie over proces- (zoals door-to-groin tijd) en uitkomstindicatoren (zoals mRS na 3 maanden) van de eigen patiënten vergeleken met alle andere ziekenhuizen. Deze feedback wordt gebaseerd op gegevens die ziekenhuizen al registreren via DASA. De ziekenhuizen in de interventie arm dienen een verbeterteam op te richten die o.b.v. de performance feedback zichzelf verbeterdoelen stellen en een actieplan maken.

Klik hier voor het volledige studieprotocol.

Het protocol paper is gepubliceerd in Trials.

Klik hier om het artikel te kunnen lezen.

Statistical Analysis Plan PERFEQTOS

Klik hier voor het SAP